Sunday, April 10, 2016

..................

முட்புதருக்குள் கைவிடப்பட்ட
கண்விழிக்காத இரு நாய்குட்டிகள்
மெல்லத் தொடப்படுகையில்
என் விரல்களுக்கிடையில் முலைக்காம்புகளை
தேடி அலைகின்றன

உள் நுழைய அனுமதி மறுக்கப்பட்ட
பெண்ணொருவள் மூடிய கோவிலுக்கு வெளியே
கைத்தூக்கி அவ்வளவு ஆத்மார்த்தமாக
பிராத்தனை செய்கிறாள்
துயர்மிக்க இந்த மாலையில்
மெதுவாக கீழிறங்குகிறது சூரியன்
அத்தனை இயல்பாக.

March 2nd

No comments: